KONGRE BİLDİRİLERİ

Kongrede sunumlar; Sözlü Bildiri ve Poster Bildiri şeklinde yapılabilecektir. Ancak bilimsel program ve bildirinin içeriğine göre Bilim Kurulu, bildirinin sunum şeklini değiştirebilir.

Sunum dili Türkçe ve İngilizce’dir.

Device

Kongremiz hakemli bir etkinlik olup bildirilerin kabulü ve sunum şekli (sözlü/poster) Bilim Kurulumuzda yer alan hakemler tarafından değerlendirilecek ve kongre programı oluşturulacaktır.

Kongreye sunulan ve kongre programında yer alan bildirilere ait özetler ‘Bildiri Özet Kitabında’ basılacaktır.

Kabul edilen tüm özetler (sözlü ve poster), ISBN numarası alınmış Kongre Özet Bildiri Kitabı’nda hem basılı hem de kongremiz web sayfasında (www.ymk2024.org.tr) elektronik ortamda PDF formatında ücretsiz olarak yayınlanacaktır.

Bildirilere ait tam metinlerin yayınlanması araştırmacıların isteği ve hakem önerileri doğrultusunda; Selçuk Üniversitesi Mantarcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Mantar Dergisi’nin Özel sayısında Aralık 2024 te yayınlanacaktır.

Selçuk Üniversitesi Mantarcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Mantar Dergisi TR Dizin, CAB Abstracts/Global Health ve EBSCO indekslerinde taranmaktadır.